Home ยป Wat is EMDR therapie

Wat is EMDR therapie

EMDR is een effectieve vorm van individuele therapie en wordt ingezet bij de behandeling van verschillende soorten psychische en lichamelijke klachten.

Behandeling met EMDR

De behandeling met EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) werkt snel, u leert om uw emoties weer de baas te blijven. Beladen ervaringen krijgen snel een geaccepteerde plek in uw levensgeschiedenis, er ontstaat ruimte voor positiviteit.

Hoe werkt de behandeling met EMDR

Een verklaring voor de effecten van de behandeling is dat de informatieverwerking wordt versneld. Uw natuurlijk verwerkingssysteem wordt krachtig gestimuleerd.

De behandeling van fobie en angst met EMDR

EMDR werkt direct en sluit naadloos aan op uw specifieke wensen. Het neemt effectief uw fobie en/of angstklachten weg. De behandeling kent een duidelijk begin- en eindpunt.

Voor wie is de EMDR behandeling bedoeld

De behandeling is bedoeld voor kinderen en volwassenen met een fobie en/of angstklachten, zoals opdringende herinneringen aan een (beladen) gebeurtenis, waaronder herbelevingen, flashbacks, zelfverwijt, schuld en nachtmerries.

De behandeling is effectief bij het verwerken van de gevolgen van bijvoorbeeld overval en bedreigingen, pesten, mishandeling, oorlog, (verkeers)ongelukken, seksueel misbruik, sterfgevallen, verlies en aanhoudende rouw. Ditzelfde geldt voor prikangst, angst voor spinnen, angst voor de tandarts, angst om te vliegen, enz.